Εταίροι

Η Κοινοπραξία του ΚΡΗΠΙΣ αποτελείται από τα 4 ερευνητικά ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Οι εταίροι συνδυάζουν τεχνογνωσία για να επιτύχουν τους στόχους του έργου.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Δρ. Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος
Τηλέφωνο:
+30 2310 498210
Φαξ:
+30 2310 498110
Email: Ιστοσελίδα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
Τηλέφωνο:
+30 2311 257777
Φαξ:
+30 2310 474128
Email: Ιστοσελίδα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Καθ. Γεώργιος Γιαννόπουλος
Τηλέφωνο:
+30.2310.498261
Φαξ:
+30.2310.498269
Email: Ιστοσελίδα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Δρ. Κώστας Σταματόπουλος
Τηλέφωνο:
+302310498271
Φαξ:
+302310498270
Email: Ιστοσελίδα: