Βίντεο

  • 3D Αρχιτεκτονικά σχέδια κτηρίων

 

 

  • Επισκόπηση Συστήματος Υποστήριξης Απόφασης

 

  • Επισκόπηση οπτικοποίησης δεδομένων