Αίτηση για πολεοδομική άδεια

Χθες 13 Ιουλίου κατατέθηκε επιτυχώς ο φάκελος για την απόκτηση της πολεοδομικής άδειας που απαιτείται στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ , περιλαμβάνοντας τα σχέδια όλων των Ινστιτούτων ( ΙΔΕΠ,ΙΠΤΗΛ, ΙΜΕΤ, ΙΝΕΒ) για τις νέες τους εγκαταστάσεις. Έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου και την Παρασκευή 17/ 7 πρόκειται να περάσει από την Επιτροπή Αρχιτεκτόνων, κατόπιν έγκρισης της οποίας, ο φάκελος ακολουθεί άμεσα το δεύτερο και τελικό στάδιο για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας.