Γενικά

Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή στην πράξη της προσέγγισης της «ολιστικής ενεργειακής αλυσίδας» με την εξέταση και εφαρμογή διεργασιών παραγωγής-διανομής «καθαρών» πρώτων υλών καθώς και παραγωγής ενέργειας κι ενεργειακών φορέων από αυτά, μέσω της υλοποίησης επιλεγμένων πιλοτικών εγκαταστάσεων και χρήσεών τους σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα. Στα πλαίσια αυτά, στο προτεινόμενο έργο Συνέργεια-ΕΚΕΤΑ εξετάζονται και υλοποιούνται:

  • καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής «καθαρών» καυσίμων/ενεργειακών φορέων από περιβαλλοντικά φιλικές πρώτες ύλες,
  • πιλοτικές μονάδες εφαρμογής επιλεγμένων τέτοιων τεχνολογιών (των πιο «ώριμων») για την αξιολόγησή τους σε ρεαλιστικές συνθήκες και
  • η εφαρμογή μεθόδων για την εξοικονόμηση/βέλτιστη χρήση ενέργειας σε πρότυπα οικήματα («ενεργειακά έξυπνα κτίρια») και στις μεταφορές (χρήση αποδοτικών και καθαρών κινητήρων, χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δικύκλων και ποδηλάτων), με έμφαση και στις δύο περιπτώσεις στη διασύνδεσή τους με προηγμένους/ρεαλιστικούς αλγορίθμους διαχείρισης και δρομολόγησης και τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων.

 Οι άξονες αυτοί έχουν ως στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών συνεργειών μεταξύ των Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ, με σκοπό την υλοποίηση αποτελεσματικών συμπληρωματικών δράσεων που θα ενισχύσουν την ήδη αποδεδειγμένη Αριστεία τους.