Στόχοι

Ορίζοντας με έναν γενικευμένο τρόπο, ο απώτερος στόχος της δημιουργίας του έργου Συνέργεια-ΕΚΕΤΑ είναι η μελέτη, ανάπτυξη, και η αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης, του καθαρού περιβάλλοντος, καθώς και ολοκληρωμένης ενεργειακής αλυσίδας προσέγγισης λύσεων για την υποστήριξη της χρησιμοποίησης της πράσινης ενέργειας σε τομείς της δημόσιας ζωής (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενέργεια στα κτίρια και ηλεκτροκίνηση). Οι στόχοι κάθε επιμέρους συνεργάτη είναι:

ΙΔΕΠ:

 • βελτίωση της συνολικής απόδοσης και μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα των λιγνιτικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω μερικής υποκατάστασης του λιγνίτη από βιομάζα)
 • βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης και καύσης βιομάζας και απορριμμάτων που είναι δυνατό να εφαρμοστούν από βιομηχανίες και αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής ενέργειας,
 • προώθηση και βελτίωση τεχνολογιών συμπαραγωγής για την παραγωγή θερμότητας και ισχύος σε κεντρικές και αποκεντρωμένες μονάδες
 • τεχνολογίες δέσμευσης, μεταφοράς γεωλογικής αποθήκευσης ή/και χρησιμοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα, σε συνδυασμό με το νερό, ως πρώτων υλών για την παραγωγή ηλιακών καυσίμων,
 • ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ελέγχου εκπομπών κινητήρων (Diesel, Otto, υβριδικών) και διεξαγωγή μετρήσεων/αξιολογήσεων σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα
 • ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων καταλυτικών συστημάτων για ένα μεγάλο εύρος ενεργειακών εφαρμογών
 • ανάπτυξη τεχνολογίας αναβάθμισης βιοκαυσίμων χαμηλής ποιότητας σε αντιδραστήρες μικρής και μεσαίας κλίμακας,
 • παραγωγή βιοκαυσίμων με χρήση μικροφυκών και ζυμομυκήτων καθώς και διαχωρισμός και ανάκτηση χρησίμων χημικών από βιοέλαια με προηγμένες τεχνολογίες διαχωρισμού,
 • αυτοματοποίηση και διασύνδεση συστημάτων παραγωγής ισχύος και ενεργειακών φορέων με κατάλληλους καταναλωτές

ΙΠΤΗΛ:

Το ΙΠΤΗΛ θα επεκτείνει την υφιστάμενη σχετική υποδομή του με ένα προκατασκευασμένο κτίσμα πολλαπλών χώρων, μοναδικό στο ελληνικό χώρο, που θα αποτελέσει το λεγόμενο «Έξυπνο Ενεργειακό Σπίτι». Το οίκημα αυτό, που θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου, θα παρέχει την δυνατότητα στο Ινστιτούτο να αποκτήσει σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στον κεφαλαιώδους σημασίας και υψηλής προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση τομέα της εξέτασης/καθορισμού στρατηγικών βελτιστοποίησης της χρήσης ενέργειας σε κτίρια. Τα παραγόμενα αποτελέσματα θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα σε νέες οικίες ή εργασιακούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη τις καθημερινές δραστηριότητες και ενέργειες των ατόμων που τα χρησιμοποιούν. Επομένως, το «Έξυπνο Ενεργειακό Σπίτι» θα αποτελέσει, τόσο στα πλαίσια του έργου αλλά κυρίως μετά την ολοκλήρωσή του, ένα ρεαλιστικό πεδίο δοκιμών στα πλαίσια της Ενεργειακής Εξοικονόμησης Κτιρίων. Οι δύο βασικές δράσεις για την επίτευξη της αποτελεσματικής λειτουργίας κι εκμετάλλευσης του «Έξυπνου Ενεργειακού Σπιτιού», για την εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων και στρατηγικών ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως προτείνονται στο παρόν έργο είναι οι εξής: 

 • Εκτενής μελέτη και ανάλυση της συσχέτισης της συμπεριφοράς των χρηστών με την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου.
 • Καταγραφή των αλληλεπιδράσεων των ατόμων με όλες τις ενεργειακές συσκευές του σπιτιού και τη δημιουργία μοντέλων αναφοράς, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την σχεδίαση νέων κατασκευών με ίδια χρήση και με κύριο στόχο την εξοικονόμηση της ενέργειας που θα καταναλώνουν.

ΙΜΕΤ:

Το ΙΜΕΤ θα επεκτείνει την υπάρχουσα υποδομή του και θα αναβαθμίσει τον τεχνολογικό εξοπλισμό του μέσω:

 • Της δημιουργίας ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, δυναμικότητας τεσσάρων (4) τετράτροχων οχημάτων,
 • της χρονομίσθωσης δύο (2) ηλεκτρικών οχημάτων (ενός επιβατικού και ενός μικρού επαγγελματικού) και την αναβάθμιση-επισκευή των ηλεκτρικών δικύκλων και ποδηλάτων που ήδη διαθέτει το ΙΜΕΤ,
 • του εξοπλισμού των προαναφερθέντων τετράτροχων οχημάτων με κατάλληλα συστήματα με στόχο την συλλογή δεδομένων, τα οποία θα αποστέλλονται αυτόματα ή σε τακτά χρονικά διαστήματα στο κέντρο συλλογής δεδομένων που θα δημιουργηθεί καθιστώντας δυνατή τη δυναμική επικοινωνία οχήματος–υποδομής,
 • της αναβάθμισης των δυναμικών προσομοιωτών μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η προσομοίωση της κίνησης των ηλεκτρικών οχημάτων με στόχο της εκπαίδευση των οδηγών
 • της αναβάθμισης του Κινητού Εργαστηρίου Περιβάλλοντος του ΙΜΕΤ για την ανάπτυξη ενός λεπτομερέστερου και μοντέλου υπολογισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

ΙΝΕΒ:

Το ΙΝΕΒ θα επεκτείνει και αναβαθμίσει την υπάρχουσα εργαστηριακή υποδομή του στα πλαίσια της παραγωγής βιομάζας και ουσιών από φυτά και μικροοργανισμούς. Σημαντικό μέρος της ποσότητας των παραγόμενων ουσιών για ενεργειακή χρήση μπορεί να προέλθει από βιολογικούς οργανισμούς όπως ενεργειακά φυτά αλλά και μικροοργανισμούς όπως τα φύκη, οι μύκητες και τα βακτήρια. Το προτεινόμενο έργο έχει ως σκοπό: 

 • Την χρήση στελεχών ζυμομύκητα για την παραγωγή ουσιών προστιθέμενης αξίας (cell factory)
 • Την χρήση μικροφυκών ως σύστημα υψηλής πυκνότητας παραγωγής βιομάζας ή ελαίων για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
 • Την αξιολόγηση και επιλογή φυτών μεγάλης καλλιέργειας, με τη βοήθεια του «Πειραματικού Θερμοκηπίου» πλήρως ελεγχόμενων συνθηκών, που θα μπορούν να αποδώσουν υψηλής ποιότητας και ποσότητας βιοκαύσιμο.