Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) έχει ως στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ερευνητικής αριστείας και εφαρμογών που απαντούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του τελικού χρήστη. Η συγκεκριμένη επιδίωξη επιτυγχάνεται μέσω στοχευμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων και συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς (παραγωγικός τομέας, κανονιστικές αρχές, κοινωνικές ομάδες) με τους οποίους διατηρεί μακροχρόνιους στενούς δεσμούς, καθώς επίσης και με άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, κόμβους αριστείας στους θεματικούς τομείς εξειδίκευσης τους. Το ΙΝΕΒ κινείται ενεργά προς την κατεύθυνση της διεθνούς αναβάθμισης της έρευνας στις βιοεπιστήμες όπως επίσης και της προώθησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας μέσω της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων υψηλής αξίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΝΕΒ ήδη δραστηριοποιείται και προγραμματίζει να επεκταθεί αποφασιστικά σε τρεις κύριους άξονες.

Αγροβιοτεχνολογία

Ο τομέας της Αγροβιοτεχνολογίας αξιοποιεί μια επιλογή επιστημονικών προσεγγίσεων και εργαλείων που βασίζονται στις πληροφορίες της γενετικής σύστασης των οργανισμών για να βελτιώσει φυτά, ζώα, μικροοργανισμούς και προϊόντα που προκύπτουν από αυτά.

Μεταφραστική Έρευνα στην Υγεία

Οι δραστηριότητες του άξονα της Μεταφραστικής Έρευνας στην Υγεία αποσκοπούν στην ανάπτυξη εργαστηριακών εφαρμογών κλινικού ενδιαφέροντος και τη μεταφορά τους στην κλινική πράξη. Κινούνται στην κατεύθυνση της εξατομικευμένης ιατρικής με βασική επιδίωξη την ορθολογική διαχείριση των ασθενών για αύξηση της σχέσης θεραπευτικό όφελος/κόστος και ελάττωση των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πληροφορική βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας

Η ερευνητική δραστηριότητα στον άξονα Πληροφορικής, υπολογιστικών επιστημών και Τηλεματικής του ΙΝΕΒ βασίζεται στη χρήση προιόντων και συστημάτων βασισμένων σε τεχνολογίες τηλεματικής και πληροφορικής που αφ’ενός εξυπηρετούν τις ανάγκες διαχείρισης, ανάλυσης, προσομοίωσης και κατανόησης λειτουργίας βιολογικών συστημάτων σε όλα τα υπάρχοντα είδη σε βασική βιοιατρική και βιομοριακή έρευνα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Κώστας Σταματόπουλος

Τηλέφωνο

+302310498271

Φαξ

+302310498270

Email

Ιστοσελίδα

Διεύθυνση

6ο Χλμ. Χαριλάου-Θέρμης
Τ.Θ. 60361 – 57001
Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Ελλάς