Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου και ιδρύθηκε το 1985 στη Θεσσαλονίκη. Από το 1987 έως τον Μάρτιο του 2000, το ΙΔΕΠ ανήκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που εδρεύει στην Κρήτη. Τον Μάρτιο του 2000, το ΙΔΕΠ υπήρξε το ιδρυτικό Ινστιτούτο ενός νέου ερευνητικού κέντρου, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 ανήκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και κατόπιν στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Μέχρι σήμερα το ΕΚΕΤΑ είναι το μόνο ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΓΓΕΤ υποστήριξαν την αρχική ανάπτυξη των κτηρίων και του εξοπλισμού μέσω διαφόρων περιφερειακών κονδυλίων.
Η αναπτυξιακή πολιτική του ΙΔΕΠ βασίστηκε σε συνεργασίες στρατηγικής σημασίας με εταιρείες-ηγέτες της διεθνούς βιομηχανίας, Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια μέσα από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και συνέβαλλε στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων και μηχανικών σε τεχνολογίες αιχμής. Επιπλέον, το ΙΔΕΠ, λειτουργώντας ως καταλύτης της περιφερειακής ανάπτυξης, επιδιώκει συστηματικά να εδραιώσει ισχυρές αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες με μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής της Βόρειας Ελλάδας.

Το ΙΔΕΠ καταλαμβάνει χώρους γραφείων και εργαστηρίων άνω των 4.989 τμ. και αποθηκευτικούς χώρους 1.797 τ.μ.. Στο ΙΔΕΠ υπάρχει άριστος αναλυτικός εξοπλισμός και άρτια εγκατεστημένες μονάδες για τη διεξαγωγή πειραμάτων, πολλών εκατομμυρίων Ευρώ.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΙΤΕΣΚ) είναι o κύριος ελληνικός φορέας για τη μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας με σκοπό τη βελτιωµένη και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των στερεών καυσίµων υλών και των παραπροϊόντων τους.

Το ΙΤΕΣΚ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Π.Δ. 374/1987 και την επωνυµία "Κέντρο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων" (ΚΤΕΣΚ). Στις 27 Μαρτίου του 2002 εντάχθηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με τη νέα του επωνυµία, ως Ερευνητικό Ινστιτούτο. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Το Ινστιτούτο, από την ίδρυσή του μέχρι και το 2007, βρίσκονταν στο παλιό εργοστάσιο της πρώην ΑΕΒΑΛ στην Πτολεμαϊδα. Το Δεκέμβριο του 2005, όμως, θεμελιώθηκε το νέο ιδιόκτητο κτίριό του, επίσης στην Πτολεμαϊδα, στο οποίο και έχει εγκατασταθεί από τα μέσα του 2007.

Τέλος, μέσα στο 2005, στα πλαίσια της ανά πενταετία αξιολόγησης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ και του Προγράμματος "Ενίσχυση της Αριστείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ" (Άξονας 3, Μέτρο 3, Δράση 1) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα", το Ινστιτούτο κατετάγει 6ο στον ελληνικό χώρο μεταξύ περισσότερων από 40 ίδιους ερευνητικούς φορείς κατέχοντας έτσι έναν τίτλο Αριστείας σε δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δρ. Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος

Τηλέφωνο

+30 2310 498210

Φαξ

+30 2310 498110

Email

Ιστοσελίδα

Διεύθυνση

6ο χλμ. οδού Χαριλάου-Θέρμης,
Τ.Θ. 60361,
Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα