Νέο Αρχιτεκτονικό σχέδιο για το πειραματικό θερμοκήπιο του ΙΝΕΒ

Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του νέου πειραματικού θερμοκηπίου του ΙΝΕΒ, το οποίο θα βοηθήσει στη μελέτη φυτών και μικροοργανισμών, και κυρίως στην εκμαίευση πληροφοριών από τη γενετική δομή τους, και από τα παραγώμενα από αυτά προϊόντα.