Νέο Αρχιτεκτονικό σχέδιο Έξυπνου Ενεργειακού Σπιτιού για το ΙΠΤΗΛ

Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του νέου Έξυπνου Ενεργειακού Σπιτιού του ΙΠΤΗΛ, όπως προτάθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ. Παρατίθενται τρισδιάστατες απεικονίσεις του σπιτιού και του περιβάλλοντα χώρου.