Ημερίδα: "ΚΡΗΠΙΣ: Τα επόμενα βήματα"

Πέμπτη, Ιούλιος 23, 2015 - 11:00 to 17:00
ΕΚΕΤΑ
ΚΡΗΠΙΣ

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία περιγραφής του απαραίτητου εξοπλισμού για την περάτωση του έργου. Οι περιγραφές αυτές αποτελούν κομμάτι των διαγωνισμών που αφορούν:

  1. την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για το Έξυπνο Σπίτι
  2. την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για το Έξυπνο Σπίτι
  3. την προμήθεια εξοπλισμού αισθητήρων για το Έξυπνο Σπίτι
  4. την προμήθεια αναλώσιμων για κάμερες
  5. την προμήθεια επίπλων για το Έξυπνο Σπίτι και
  6. την προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση ενός πρωτότυπου “Έξυπνου Ενεργειακού Σπιτιού” για την έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (οικιακής χρήσης, για περιβάλλον γραφείου, κτλ.).

Στην παρούσα φάση αναμένεται η έγκριση των παραπάνω διαγωνισμών από το νομικό τμήμα του ΕΚΕΤΑ, ούτως ώστε το τελευταίο να προχωρήσει στην ανακοίνωση των εν λόγω διαγωνισμών, που θα οδηγήσει στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού μετά το πέρας του προδιαγεγραμμένου χρονικού διαστήματος. Κατόπιν ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας, το επόμενο στάδιο αποτελεί η κατασκευή του Έξυπνου Ενεργειακού Σπιτιού καθώς και ο εξοπλισμός του με το προμηθευόμενο υλικό. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατασκευής του Έξυπνου Ενεργειακού Σπιτιού, μετά από εκτενή και λεπτομερή ανάλυση όλων των απαραίτητων παραμέτρων και ιδιαιτεροτήτων του νέου κτίσματος ώστε οι  χώροι του να αποτελούν μεν καθαρά ερευνητικούς χώρους αλλά και να εξομοιώνουν με φυσικό, συνεχή και ανεμπόδιστο τρόπο την αίσθηση κτηρίου κατοικίας,   έχει ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική μελέτη τόσο για τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους.  Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο διώροφο κτίσμα, 320 τ.μ συνολικά το οποίο πέρα από τους χώρους έρευνας εμπεριέχει και αίθουσα παρουσιάσεων, αίθουσες ελέγχου των νέο-αναπτυσσόμενων συστημάτων κ.α. Έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες απόκτησης της οικοδομικής άδειας ανέγερσης του κτηρίου, οι οποίες και αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός του ερχόμενου μηνός.